Fordi VHSS tilbyr døgnrehabilitering, har vi mange ulike faggrupper samlet hos oss - enten det dreier seg om det helse- og sosialfaglige eller det handler om mer servicerelaterte yrker. Vi har lang erfaring med tverrfaglig samarbeid og tilbyr gjerne personer under utdanning eller som er på kunnskapsjakt å komme til oss. Vi ser også egen gevist av dette.

Utdanningsinstitusjon

 • VHSS er utdanningsinstitusjon for leger i spesialisert fysikalsk medisin.
 • Vi tilbyr mastergradsstudenter å gjennomføre sin oppgave ved institusjonen.
 • Vi tilbyr lærlingeplasser innen kokk- og servitørfag og innen hestefaget.
 • Deler av ridefysioterapeututdanningen foregår hos oss.

Undervisning

Vi samarbeider med flere høgskoler i landsdelen om studietilbud og undervisningsopplegg.

 • Nord Universitet avd. Bodø har både praksis og undervisning for studenter hos oss.
 • Nord Universitet avd. Levanger har hatt kombinert studie- og praksisopphold i studiet "Friluftsliv for funksjonshemmede" ved institusjonen. Studiet er imidlertid innstilt inntil videre.
 • Universitetet i Sørøst-Norge. avd. Bø. VHSS bidrar på studiet "Uterehabilitering", som er igang ved

Praksis

VHSS tilbyr praksisopphold for studenter innenfor ulike pedagogiske, helse-/sosial-/medisinskfaglige studier på høgskole- og universitetsnivå.

 • Studenter ved friluftsutdanninger fra ulike universiteter og høgskoler fra hele landet.
 • Studenter fra Friluftsliv og uterehabilitering ved Univeresitetet i Sørøst Norge
 • Studenter på mange ulike profesjonsutdanninger:
  • Fysioterapi, Ergoterapi, Sosionom, Vernepleier, sykepleier, barnevernspedagoger
 • Elever ved videregående skoler kan ha sin praksis hos oss.
 • Vi tilby også lærlingeplasser: for tiden kokkelærling, og lærliger i hestefag
 • Vi tar imot et begrenset antall lokale elever for Operasjon Dagsverk (OD) og for arbeidsuke.

Kontaktinformasjon

Kontakt avdelingsleder Fagutvikling ved eventuelle spørsmål.