Medisinsk service har behov for sykepleiere som kan ta ekstravakter og kortere vikariater.

 

Medisinsk service

Medisinsk service skal yte medisinsk behandling, helhetlig omsorg og god service i planlegging og gjennomføring av pasientopphold. Avdelingen skal sikre god pasientdokumentasjon før, under og i eventuell oppfølging av behandlingsopphold.
Medisinsk service ivaretar døgnkontinuerlig medisinsk beredskap og brannberedskap. Avdelingen består av 27 ansatte med leger, sykepleiere, fagpersonell ernæring, helsesekretærer, miljø-/helsefagarbeidere og aktivitører.

Arbeidsoppgaver

  • samtaler med og oppfølging av enkeltpasienter
  • prosessarbeid, undervisning, veiledning og informasjonsarbeid for enkeltpasienter og grupper
  • administrative oppgaver før, under og etter opphold
  • delta i tverrfaglig teamarbeid
  • sykepleiefaglige oppgaver
  • medisinsk beredskap
  • brannberedskap
  • laboratoriearbeid
  • skriftlig dokumentasjon av arbeidet (DIPS)

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsleder Ola Haneseth på e-post eller mobil 412 58 708.