Følgende møterom kan leies

  • Seljeås
  • Nordskar
  • Sørskar
  • Storstua