En barne- og ungdomsarbeider er en relasjonsarbeider og kunnskapsformidler som skal gi barn og unge en god barndom. Barne- og ungdomsarbeideren skal bidra og delta i lek, aktiviteter og læringssituasjoner. Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. 

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn. Du skal jobbe ut fra barn og unges forutsetninger som alder, funksjonsnivå og livssituasjon, og fremme hvert enkelt barn og unges fysiske og psykiske helse. 

– o –

Barne og ungdomsfagarbeider på VHSS jobber med: å gi barn og unge som er på et habiliteringsopphold på VHSS, et tilpasset aktivitetstilbud på ettermiddager (sammen med aktivitør). 


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/barne-_og_ungdomsarbeider