Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer. De bidrar til at mennesker skal kunne være i arbeid, delta i samfunnet og ha best mulig funksjonsevne ut ifra sine muligheter.

Fysioterapeutene på VHSS gjør:


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/fysioterapeut