En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Helsefagarbeideren tar vare på pasientens og brukerens behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Som helsefagarbeider skal du kunne yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet.

En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke og andre kan ha nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke.

Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger helsehjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen. 


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/helsefagarbeider