Fysisk aktivitet og funksjonshemming er studiet for deg som ønsker å arbeide i skole, barnehage, rehabilitering, psykisk helsevern, idretten eller frivillige organisasjoner med personer som trenger spesiell tilrettelegging i fysisk aktivitet, kroppsøving, idrett eller friluftsliv.

Gjennom det ettårige påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming lærer studentene å legge til rette for fysisk aktivitet, idrett, kroppsøving og friluftsliv (også kalt bevegelsesaktiviteter) for mennesker med ulike funksjonshemminger.

Studiet har en pedagogisk og praksisnær tilnærming. Studentene skal engasjere seg i og reflektere over møtene som oppstår mellom pedagogen, deltageren, bevegelsesaktiviteten og konteksten. Det blir først og fremst lagt vekt på sosiokulturelle og fenomenologiske perspektiver av funksjonshemming.

På VHSS jobber idrettspedagogene slik:

En idrettspedagog arbeider med å tilrettelegge og fysisk aktivitet for og med ulike grupper mennesker. En idrettspedagog jobber i tverrfaglige team sammen med blant annet fysioterapeuter, ergoterapeuter for å skape mestring og aktivitesglede i variert aktivitet innen- og utendørs. Veiledning og undervisning er også en del av jobben.


Utdanning.no – idrettspedagog