En klinisk ernæringsfysiolog har god kunnkap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og bruker denne kunnskapen til forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer.

Kliniske ernæringsfysiologer gir kostholdsveiledning og behandling til personer som av ulike grunner trenger tilpasset kosthold. Det kan være friske personer, som gravide, barn, vegetarianere, veganere, idrettsutøvere og eldre. Det kan også være personer som lider av for eksempel underernæring, spiseforstyrrelser, allergier, intoleranser, nyresykdom, livstilssykdommer eller som har vært gjennom en operasjon.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber.

En klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser. Kliniske ernæringsfysiologer har kompetanse til kritisk vurdering, formidling og utvikling av ernæringskunnskap.


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/klinisk_ernaeringsfysiolog