Lærer er et samlebegrep om alle som jobber med undervisning, og gjelder både de som jobber i grunnskole, videregående skoler, folkehøgskoler og voksenopplæring. En lærer støtter barn og voksne i deres læring, utvikling og danning. Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter. Det er mange måter å bli lærer på og det avhenger av hvem du vil undervise eller hva du vil undervise i. 


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/laerer