En leges hovedarbeidsområde er å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. De som jobber som lege må ha gode kunnskaper om kropp og helse, og være flink med mennesker. Legen har ansvar for at den behandlingen som gis er lindrende, effektiv og av god kvalitet.

Leger kan arbeide på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for legen:

  • lytte til, kartlegge symptomer og undersøke pasienten for å stille diagnose
  • planlegge og utføre behandling
  • veilede pasienter om helse og livsstil
  • offentlig forvaltning
  • informere pasienter om behandlinger og opplyse om bruk og dosering av medisiner, bivirkninger, risiko også videre.