En miljøarbeider skaper trivsel for mennesker som trenger oppfølging og hjelp. Jobben er å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag. 

Miljøarbeidere kan jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en miljøarbeider:

  • hjelpe til med daglige gjøremål
  • snakke med, støtte og motivere brukere eller elever
  • organisere aktiviteter
  • forebygge rusmisbruk og konflikter
  • delta i planlegging og oppfølging sammen med andre ansatte
  • samarbeide med hjemmet og ha kunnskap om barns medbestemmelse 

Arbeidsoppgavene vil variere ut fra hvilken arbeidsplass det er snakk om. 

Miljøarbeidere samarbeider ofte tett med andre yrkesgrupper, som for eksempel barne- og ungdomsarbeidere, miljøterapeuter og vernepleiere. 


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/miljoarbeider