Renholdsoperatøren rengjør og vedlikeholder overflater og bidrar til å skape et godt innemiljø.

Som faglært renholdsoperatør har du varierte arbeidsoppgaver og du håndtere ulikt utstyr, metoder, maskiner og roboter og annen ny teknologi i arbeidet. 

Arbeidet kan variere fra eksempelvis spesialrenhold på operasjonsstuer, renhold av sykehjem, skoler, barnehager, kontorbygg til renhold på fly, tog, skip og offshore.

En renholdsoperatør må ha god kjennskap til behov for og rett bruk av kjemikalier. Som renholdsoperatør må du også ha gode kunnskaper om inneklima, bruk av kjemikalier og miljø og hvordan forebygge slitasje på overflater. 

Renholdsoperatør er et aktivt yrke med en variert arbeidshverdag. 


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/renholdsoperator