Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en service- og administrasjonsmedarbeider:

  • besvare epost og telefoner
  • håndtere post
  • service, kundebehandling og brukerstøtte
  • enkel saksbehandling
  • økonomi- og regnskapsarbeid
  • prosjektarbeid
  • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
  • registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper innen tekstbehandling, databaser, regneark, presentasjons- og kontorstøtteverktøy, samt kunnskap om regelverk. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er fagarbeider, kontorarbeider, kontormedarbeider, administrasjonsmedarbeider, sekretær, advokatsekretær, administrasjonssekretær med mer.


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/service-_og_administrasjonsmedarbeider