Sykepleiere jobber med mennesker. Sykepleiere kan forebygge og behandle sykdom, kan jobbe med akutt eller kronisk syke og med personer som har utfordringer med sin psykiske helse og/eller rus. Sykepleiere jobber med mennesker i alle aldre, fra fødsel til alderdom og død, og mennesker fra alle kulturer og samfunnslag. Derfor er det viktig med gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. En sykepleier skal ha kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tilbud om helsehjelp for alle grupper i samfunnet. 


https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/sykepleier