Målgruppe:

Barn og unge fra 4 år med ulike funksjonsnedsettelser.
 

Målsetting:

Økt aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser.
 

Organisering og innhold:

Utprøving, tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler egnet for aktuell årstid. Aktiviteten skjer i gruppe med individuell tilrettelegging.

På disse oppholdene samarbeider vi tett med NAV Nordland Hjelpemiddelsentral og ulike hjelpemiddelfirmaer.

PS!

  • De som har egne aktuelle aktivitetshjelpemidler bør ta disse med seg til oppholdet.
  • Alle under 18 år må ha med seg ledsager. Under disse oppholdene innvilges pasientene med to ledsagere for å sikre opplæring av begge foresatte i bruk av aktivitetshjelpemidlet. Det er også mulig for andre personer som er aktuelle å bruke eller ha oppfølgingsansvar for hjelpemidlet, å delta på hele eller deler av oppholdet. Hvis dette er aktuelt, ta kontakt i forkant.

Vinteropphold

Vi tilbyr to ulike opphold på vinter:

  • Pigging på snø eller is – utprøving av ulike piggekjelker for langrennsaktivitet og isaktivitet, samt akteutstyr.
  • Alpint – utprøving av ulike hjelpemidler for sittende alpint, egenkjørt eller ledsagerkjørt.

 

Barmarksopphold

Hovedfokus er på ulike typer spesialsykler med hjelpemotor, slik som;

  • Sitte- og liggesykler, fotdrift eller håndrift
  • Trehjulssykler
  • Tandemsykler – med to eller tre hjul.
  • Sykkelfronter til rullestol
  • Vogner for terreng