Tilbudet passer personer innen eksisterende ytelsesavtaler som kan nyttiggjøre seg av et gruppetilbud med individuelle tilrettelegginger. Både alder, diagnose og funksjon blir vurdert i gruppesammensetningen.

 

Alle voksne og unge voksne som kommer inn på opphold kommer inn under eksisterende ytelsesavtaler som vi har med Helse Nord RHF.


Generell informasjon om alle opphold