Inntaksplan for Valnesfjord Helsesportssenter.

For ytterligere informasjon vedrørende de ulike oppholdene: Kontakt inntakskontoret vårt på telefon:
75 60 25 26 for voksne
75 60 25 28 for barn og ungdom.
Du kan også nå inntakskontoret ved å sende en E-post på inntak@vhss.no 

VHSS drifter videre på midlertidig avtale med Helse Nord. Les mer om denne saken her: https://helse-nord.no/nyheter/avlyser-konkurranse-om-kjop-av-habilitering-og-rehabiliteringstjenester  

Inntaksplan for barn i denne perioden:

Overvekt, 3. opphold 10.09.23 22.09.23
Tilpasset fysisk aktivitet 10.09.23 22.09.23
Overvekt, 2. opphold 24.09.23 06.10.23
TFA fokus på friluft 24.09.23 06.10.23
Overvekt 1. opphold 08.10.23 20.10.23
Overvekt 1. opphold  08.10.23 20.10.23
Tilpasset Fysisk Aktivitet, div. diagnoser 22.10.23 03.11.23
Tilpasset fysisk aktivitet (Downs) 22.10.23 03.11.23
Overvekt 3. Opphold 05.11.23 17.11.23
Tilpasset Fysisk Aktivitet (Ung voksen PU) 05.11.23 17.11.23
Svømmeopphold 19.11.23 01.12.23
Tilpasset Fysisk Aktivitet 19.11.23 01.12.23
Overvekt 1. opphold 03.12.23 15.12.23
Tilpasset fysisk aktivitet 03.12.23 15.12.23