Inntaksplan Barn
Måned Inn dato Ut dato Merknad
Januar 10.1. 21.1. EDS/Hypermobilitet, barn
  10.1. 21.1. EDS/Hypermobilitet, ungdom
  24.1. 4.2. Intensiv svømmeopplæring
  24.1. 4.2. Intensiv trening, mellomtrinnet
Februar 7.2. 18.2. Intensiv trening, ungdom
  7.2. 18.2. Cerebral Parese, mellomtrinnet
  20.2. 25.2. Aktivitetshjelpemidler, pigging
  27.2. 4.3. Aktivitetshjelpemidler, sitski
Mars 7.3. 18.3. Cerebral Parese, ungdom
  21.3. 6.4. 1. opphold overvekt (mars-20 gruppa)
  21.3. 6.4. Vinteraktivitet
April 19.4. 4.5. Intensiv trening, småskole
  19.4. 4.5. Intensiv trening , mellomtrinnet
Mai 9.5. 20.5. Intensiv trening, Revma
  23.5. 3.6. Aktivitetshjelpemidler, barmark
Juni 8.6. 24.6. Intensiv sykkelopplæring
  8.6. 24.6. Intensiv trening, ungdom
  27.6. 8.7. PU / Downs, ungdom
  27.6. 8.7. Muskelgutta
August 15.8. 26.8. Intensiv sykkelopplæring + aktivitetshj.m.
  15.8. 26.8. Multifunksjonshemmede
  29.8. 9.9. PU / Downs, barn
  29.8. 9.9. Intensiv trening, Hjertesyke barn
September 12.9. 23.9. Diagnoser innenfor autismespekteret, ungdom
  12.9. 23.9. Intensiv trening, Fokus på friluftsliv barmark
  26.9. 7.10. Intensiv trening, småskole
  26.9. 7.10. Cerebral Parese, ungdom
Oktober 10.10. 21.10. Intensiv trening, ungdom
  10.10. 21.10. Cerebral Parese, mellomtrinnet
  24.10. 4.11. PU - småskole/mellomtrinn
  24.10. 4.11. Intensiv trening, mellomtrinnet
November 7.11. 18.11. Intensiv trening, småskole
  15.11. 1.12. Intensiv trening, rullestolopplæring
  21.11. 2.12. Intensiv svømmeopplæring
Desember 5.12. 16.12. 1. opphold overvekt (des -22 gruppa)
  5.12. 16.12. PU barn/ungdom

 

Inntaksplan Voksne/unge voksne
Måned Inn dato Ut dato Merknad
Januar 3.1. 25.1. Individuelle inntak - Hjerneslag
  3.1. 25.1. Individuelle inntak - Nevrologi
  4.1. 21.1. Hjerte
  5.1. 25.1. Muskel/skjelett
  10.1. 1.2. Individuelle inntak - Hjerneslag
  10.1. 1.2. Individuelle inntak - Hjerneslag
  25.1. 11.2. Hjerte
  26.1. 12.2. Sykelig overvekt - 1. opphold
  26.1. 22.2. Arbeidsrettet Rehabilitering
  26.1. 22.2. Individuelle inntak - Habilitering
Februar 2.2. 1.3. Individuelle inntak - Hjerneslag
  7.2. 8.3. Individuelle inntak - Habilitering
  15.2. 4.3. Hjerte
  21.2. 8.3. Overvektsopererte - 1. opphold
  23.2. 15.3. Muskel/skjelett
  23.2. 22.3. Individuelle inntak - Hjerneslag
Mars 2.3. 29.3. Individuelle inntak - Nevrologi
  7.3. 18.3. Vinteraktivitet
  7.3. 18.3. Vinteraktivitet
  7.3. 18.3. Vinteraktivitet
  9.3. 7.4. Individuelle inntak - Nevrologi
  16.3. 7.4. Revmatiske lidelser
  16.3. 5.4. Muskel/skjelett
  21.3. 8.4. Kols/lunge
  23.3. 7.4. Individuelle inntak; akt.hj.midler?
  28.3. 7.4. Individuelle inntak; akt.hj.midl?
April 19.4. 6.5. Hjerte
  20.4. 10.5. Muskel/skjelett
  20.4. 10.5. Blandet gruppe, fokus vinteraktivitet
  20.4. 10.5. Blandet gruppe, fokus vinteraktivitet
  20.4. 10.5. Blandet gruppe, fokus vinteraktivitet
Mai 9.5. 1.6. Kols/lunge
  11.5. 10.6. Arbeidsrettet Rehabilitering
  11.5. 8.6. Parkinson
  23.5. 14.6. Kreft
Juni 7.6. 24.6. Hjerte
  13.6. 13.7. Blandet gruppe (fokus aktivitetshjelpemidler)
  13.6. 13.7. Blandet gruppe (fokus aktivitetshjelpemidler)
  15.6. 13.7. Revmatiske lidelser
  15.6. 12.7. Arbeidsrettet Rehabilitering
  27.6. 14.7. Hjerte
August 8.8. 2.9. Ryggmarg / rullestol
  9.8. 30.8. Muskel/skjelett
  15.8. 2.9. Hjerte
  31.8. 20.9. Muskel/skjelett
September 5.9. 20.9. Blandet gruppe (fokus friluftsliv)
  5.9. 20.9. Blandet gruppe (fokus friluftsliv)
  5.9. 20.9. Blandet gruppe (fokus friluftsliv)
  7.9. 4.10. Kreft
  7.9. 30.9. Kols/lunge
  21.9. 18.10. Arbeidsrettet Rehabilitering
  21.9. 11.10. Muskel/skjelett
  21.9. 13.10. MS
Oktober 4.10. 21.10. Hjerte
  5.10. 25.10. Revmatiske lidelser
  12.10. 8.11. Arbeidsrettet Rehabilitering
  17.10. 28.10. Psykisk Utviklingshemmede-unge
  26.10. 18.11. Kols/lunge
November 1.11. 25.11. Blandet gruppe - Nevrologi/Hjerneslag/Habilitering
  9.11. 29.11. Muskel/skjelett
  21.11. 14.12. Revma
  22.11. 14.12. Hjerte
  29.11. 21.12. Blandet gruppe - Nevrologi/Hjerneslag/Habilitering
  30.11. 20.12. Arbeidsrettet Rehabilitering