Inntaksplan for Valnesfjord Helsesportssenter i 2022.

For ytterligere informasjon vedrørende de ulike oppholdene: Kontakt inntakskontoret vårt på telefon:
75 60 25 26 for voksne
75 60 25 28 for barn og ungdom.
Du kan også nå inntakskontoret ved å sende en E-post på inntak@vhss.no 

 

Inntaksplan barn og ungdom
Måned Inn dato Ut dato Merknad
Januar 10.1. 21.1. Diagnoseopphold: EDS/Hypermobilitet, barn
  10.1. 21.1. Diagnoseopphold: EDS/Hypermobilitet, ungdom
  24.1. 4.2. Intensiv svømmeopplæring
  24.1. 4.2. Intensiv habilitering, mellomtrinnet
Februar 7.2. 18.2. Intensiv habilitering, ungdom
  7.2. 18.2. Diagnoseopphold: Cerebral Parese, mellomtrinnet
  20.2. 25.2. Intensiv habilitering, Aktivitetshjelpemidler, pigging
  27.2. 4.3. Intensiv habilitering, Aktivitetshjelpemidler, sitski
Mars 7.3. 18.3. Diagnoseopphold: Cerebral Parese, ungdom
  21.3. 6.4. 1. opphold overvekt
  21.3. 6.4. Intensiv habilitering, Vinteraktiviteter
April 19.4. 4.5. Intensiv habilitering, småskole
  19.4. 4.5. Intensiv habilitering, mellomtrinnet
Mai 9.5. 20.5. Diagnoseopphold, Revmatisk sykdom
  23.5. 3.6. Intensiv habilitering, Aktivitetshjelpemidler, barmark
Juni 8.6. 24.6. Intensiv sykkelopplæring
  8.6. 24.6. Intensiv habilitering, ungdom
  27.6. 8.7. Intensiv habilitering, PU / Downs, ungdom
  27.6. 8.7. Diagnoseopphold, Muskelsykdom
August 15.8. 26.8. Intensiv sykkelopplæring + aktivitetshj.m.
  15.8. 26.8. Intensiv habilitering, multifunksjonshemmede 
  29.8. 9.9. Intensiv habilitering, PU/Downs
  29.8. 9.9. Intensiv habilitering, Hjertesyke barn
September 12.9. 23.9. Diagnoser innenfor autismespekteret, ungdom
  12.9. 23.9. Intensiv habilitering, Fokus på friluftsliv barmark
  26.9. 7.10. Intensiv habilitering, småskole
  26.9. 7.10. Intensiv habilitering, Cerebral Parese, ungdom
Oktober 10.10. 21.10. Intensiv habilitering, ungdom
  10.10. 21.10. Intensiv habilitering, Cerebral Parese, mellomtrinnet
  24.10. 4.11. Intensiv habilitering, PU - småskole/mellomtrinn
  24.10. 4.11. Intensiv habilitering, mellomtrinnet
November 7.11. 18.11. Intensiv habilitering, småskole
  7.11 18.11 Overvekt 4. opphold
  15.11. 1.12. Intensiv habilitering, rullestolopplæring
  15.11 1.12 Intensiv habilitering, svømmeopplæring
Desember 5.12. 16.12. 1. opphold overvekt
  5.12. 16.12. Intensiv habilitering

 

Inntaksplan voksne
Måned Inn dato Ut dato Merknad
Januar 3.1. 25.1. Individuelle inntak - Hjerneslag
  3.1. 25.1. Individuelle inntak - Nevrologi
  4.1. 21.1. Hjerterehabilitering
  5.1. 25.1. Rehabilitering muskel-/skjelettlidelser
  10.1. 1.2. Individuelle inntak - Hjerneslag
  10.1. 1.2. Individuelle inntak - Nevrologi
  25.1. 11.2. Hjerterehabilitering
  26.1. 18.2. Voksne med sykelig overvekt - siste uke digital
  26.1. 22.2. Arbeidsrettet rehabilitering - to siste uker digital oppfølging
  26.1. 22.2. Individuelle inntak - Habilitering
Februar 2.2. 1.3. Individuelle inntak - Hjerneslag
  7.2. 8.3. Individuelle inntak - Habilitering 
  15.2. 4.3. Hjerterehabilitering
  21.2. 8.3. Overvektsopererte - siste uke digital
  23.2. 15.3. Rehabilitering muskel-/skjelettlidelser
  23.2. 22.3. Individuelle inntak - Hjerneslag
Mars 2.3. 29.3. Individuelle inntak - Nevrologi
  7.3. 18.3. Nevrologi/Hjerneslag/Habilitering - fokus vinteraktivitet
  9.3. 7.4. Individuelle inntak - Nevrologi
  16.3. 7.4. Revmatiske lidelser
  16.3. 5.4. Rehabilitering muskel-/skjelettlidelser
  21.3. 8.4. Kols/lungerehabilitering
  23.3. 7.4. Individuelle inntak - Habilitering - Aktivitetshjelpemilder
  28.3. 7.4. Individuelle inntak - Habilitering - Aktivitetshjelpemilder
April 19.4. 6.5. Hjerterehabilitering
  20.4. 10.5. Rehabilitering muskel-/skjelettlidelser
  20.4. 10.5. Nevrologi/Hjerneslag/Habilitering - fokus vinteraktivitet
Mai 9.5. 1.6. Kols/lungerehabilitering
  11.5. 10.6. Arbeidsrettet rehabilitering - to siste uker digital oppfølging
  11.5. 8.6. Parkinson (Diagnosegruppe)
  23.5. 14.6. Rehabilitering etter kreftsykdom
Juni 7.6. 24.6. Hjerterehabilitering
  13.6. 13.7. Nevrologi/Hjerneslag/Habilitering - fokus aktivitetshjelpemidler
  15.6. 13.7. Revmatiske lidelser - unge voksne
  15.6. 12.7. Arbeidsrettet rehabilitering - to siste uker digital oppfølging
  27.6. 14.7. Hjerterehabilitering
August 8.8. 2.9. Diagnosegruppe ryggmargskade + Rullestolkurs (diagnoseuavhengig)
  9.8. 30.8. Rehabilitering muskel-/skjelettlidelser
  15.8. 2.9. Hjerterehabilitering
  31.8. 20.9. Rehabilitering muskel-/skjelettlidelser
September 5.9. 20.9. Nevrologi/Hjerneslag/Habilitering - fokus friluftsliv
  7.9. 4.10. Rehabilitering etter kreftsykdom
  7.9. 30.9. Kols/lungerehabilitering
  21.9. 11.10. Rehabilitering muskel-/skjelettlidelser
  21.9. 13.10. Diagnoseopphold Multippel sklerose
Oktober 4.10. 21.10. Hjerterehabilitering
  5.10. 25.10. Revmatiske lidelser
  12.10. 8.11. Arbeidsrettet rehabilitering - to siste uker digital oppfølging
  17.10. 28.10. Psykisk Utviklingshemmede - unge voksne
  26.10. 18.11. Kols/lungerehabilitering
November 1.11. 25.11. Blandet gruppe - Nevrologi/Hjerneslag/Habilitering
  9.11. 29.11. Rehabilitering muskel-/skjelettlidelser
  21.11. 14.12. Revmatiske lidelser
  22.11. 14.12. Hjerterehabilitering
  29.11. 21.12. Blandet gruppe - Nevrologi/Hjerneslag/Habilitering
  30.11. 22.12. Arbeidsrettet rehabilitering - to siste uker digital oppfølging