Inntaksplan for Valnesfjord Helsesportssenter.

For ytterligere informasjon vedrørende de ulike oppholdene: Kontakt inntakskontoret vårt på telefon:
75 60 25 26 for voksne
75 60 25 28 for barn og ungdom.
Du kan også nå inntakskontoret ved å sende en E-post på inntak@vhss.no 

Type opphold Inn dato Ut dato
Habilitering barn og unge Diagnoseuavhengig opphold 03.01.2024 18.01.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt 1. opphold 07.01.2024 19.01.2024
Svømmeopphold barn og unge. Diagnoseuavhengig opphold 21.01.2024 02.02.2024
Habilitering barn og unge. Diagnoseopphold EDS/Muskelsykdom 04.02.2024 16.02.2024
Habilitering barn og unge Diagnoseuavhengig opphold 04.02.2024 16.02.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt 3. opphold 18.02.2024 01.03.2024
Vinteraktivitetsopphold barn og unge. Diagnoseuavhengig opphold 18.02.2024 01.03.2024
Habilitering barn og unge Diagnoseuavhengig opphold 03.03.2024 15.03.2024
Aktivitetshjelpemiddel: Pigging. Diagnoseuavhengig opphold barn og unge 03.03.2024 08.03.2024
Aktivitetshjelpemiddel: Sitski Diagnoseuavhengig opphold barn og unge 10.03.2024 15.03.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt 19.03.2024 21.03.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt 2. opphold 02.04.2024 19.04.2024
Habilitering barn og unge. Diagnoseopphold Cerebral Parese 21.04.2024 03.05.2024
Habilitering barn og unge Diagnoseuavhengig opphold 05.05.2024 16.05.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt 1. opphold 20.05.2024 31.05.2024
Aktivitetshjelpemiddel: sykkel. Diagnoseuavhengig opphold barn og unge 20.05.2024 30.05.2024
Sykkelopphold barn og unge. Diagnoseuavhengig opphold 02.06.2024 14.06.2024
Habilitering barn og unge. Diagnoseopphold EDS/hypermobilitet 02.06.2024 14.06.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt Psykisk utviklingshemming/Downs Syndrom 16.06.2024 28.06.2024
Habilitering barn og unge Diagnoseuavhengig opphold 30.06.2024 11.07.2024
Habilitering barn og unge Diagnoseuavhengig opphold 30.06.2024 11.07.2024
Habilitering barn og unge. Multifunksjonshemming 11.08.2024 23.08.2024
Sykkelopphold barn og unge. Diagnoseuavhengig opphold 25.08.2024 06.09.2024
Habilitering barn og unge Diagnoseuavhengig opphold 25.08.2024 06.09.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt 2. opphold 08.09.2024 20.09.2024
Habilitering med fokus på friluft. Diagnoseuavhenig opphold   08.09.2024 20.09.2024
Habilitering barn og unge. Diagnoseopphold Autisme 22.09.2024 04.10.2024
Mestring av rullestol. Diagnoseuavhengig opphold barn og unge 22.09.2024 04.10.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt 1. opphold 06.10.2024 18.10.2024
Habilitering barn og unge Diagnoseuavhengig opphold 20.10.2024 01.11.2024
Habilitering barn og unge. Diagnoseopphold Cerebral Parese 20.10.2024 01.11.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt 3. opphold 03.11.2024 15.11.2024
Habilitering barn og unge. Diagnoseopphold Psykisk utviklingshemming 03.11.2024 15.11.2024
Svømmeopphold barn og unge. Diagnoseuavhengig opphold 17.11.2024 29.11.2024
Habilitering barn og unge Livsstilsendring ved overvekt 2. opphold 01.12.2024 13.12.2024
Habilitering barn og unge Diagnoseuavhengig opphold 01.12.2024 17.12.2024