Målgruppe:

Tilbudet er for personer over 18 år som har hatt hjerneslag eller en ervervet hjerneskade, og som har behov for vedlikeholdende tiltak for å opprettholde sitt funksjonsnivå i hverdagen. Tilbudet er for personer som har en kognitiv kapasitet som gjør det mulig å nyttiggjøre seg av rehabiliteringen, eller som har med seg ledsager(e) og på den måten kan få til en hensiktsmessig overføring til hjemmesituasjonen.  Må kunne ha nytte av tilpasset fysisk aktivitet, mestringsaktiviteter, og som kan ha nytte av å delta i en gruppe.

Målsetting:

Bidra til opplevelse av mestring av hverdagen med daglige aktiviteter, familie, arbeid og fritid.  Øke eller vedlikeholde fysisk funksjon og kapasitet. Oppleve økt trygghet, motivasjon for og kunnskap om helsefremmende aktivitet. Å gjøre den enkelte i bedre stand til å mestre dagliglivets utfordringer gjennom økt grad av selvhjulpenhet, fysisk og kognitivt.

Organisering og tiltak:

Inntak i gruppe på ca 10 personer. Varighet på oppholdet er rundt 3 uker. Tiltak vil være tilpasset fysisk aktivitet med vekt på mestring, helsesport og hverdagsaktivitet. Det legges også opp til individuelt tilpassede aktiviteter og funksjonell trening gjennomført individuelt eller i små grupper. Det vil også være undervisning og refleksjonsøkter om aktuelle tema.
Det vil være muligheter for pårørende til å delta 1-2 dager under oppholdet, for veiledning og undervisning.

Temaopphold:

Også andre ulike temaopphold kan være aktuelle for denne målgruppen.
Dette kan være:

  • Friluftsopphold – barmark og snø
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs – barmark og snø/is

Arbeid og helse:

VHSS kan bistå med avklaring og veien videre for personer som har et arbeidsforhold.