Målgruppe:

Personer over 18 år med MS som kan ha nytte av tilpasset fysisk aktivitet.

Målsetting:

Bidra til opplevelse av mestring av hverdagen med daglige aktiviteter, familie, arbeid og fritid.  Øke eller vedlikeholde fysisk funksjon og kapasitet. Oppleve økt motivasjon for og kunnskap om helsefremmende aktivitet.

Organisering og innhold:

Tas inn i gruppe på 8 til 10 personer. Varighet på oppholdet er rundt 3 uker. Personer med MS kan komme på gruppe med ulike nevrologiske diagnoser eller i diagnosegruppe for MS. Tiltak vil være tilpasset fysisk aktivitet med vekt på mestring, helsesport og hverdagsaktivitet. Det vil også være undervisning og refleksjonsøkter om aktuelle tema.

Temaopphold:

Også andre ulike temaopphold kan være aktuelle for denne målgruppen.
Dette kan være:

  • Friluftsopphold – barmark og snø
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs – barmark og på snø/is
  • Rullestolkurs

Arbeid og helse:

Dersom fokuset på et opphold er å komme tilbake til et arbeidsforhold, kan et opphold innen arbeidsrettet rehabilitering være aktuelt.