sitski Aktivitetshjelpemiddelopphold
Med mål om økt aktivitet på vinter for personer med funksjonsnedsettelser.


lavvo i snøFriluftsopphold
Med mål om å gi deltakerne kunnskap, erfaring og positive opplevelser med varierte friluftsaktiviteter ut fra den enkeltes forutsetninger.


Foto av to som syklerSykkelopplæring
Hos oss får du hjelp til tilpasning og øve opp ferdigheter med mål om å lære å sykle.


Valnesfjord helsesportssenterSvømmeopplæring
Vanntilvenning og/eller svømmeopplæring tilpasset den enkeltes nivå gjennom trygge rammer og intensiv trening.