Bilde av rullestolbruker på vei ned trapp
Målgruppe:

Personer over 18 år som bruker manuell rullestol og vil beherske denne bedre.

Målsetting:

Øke deltagernes ferdigheter og trygghet ved bruk av manuell rullestol med tanke på økt mestring i hverdagen og under aktivitet.

Organisering og innhold:

Kurset går over to uker, og har 6 til 8 deltagere. Tema vil være valg av rullestol, rullestolens oppbygging og tilpasningsmuligheter, sittestilling, vedlikehold og stell av rullestolen og tilrettelegging og utveksling av erfaring ved bruk av rullestol. Det legges vekt på aktiviteter tilpasset rullestolbrukere. Aktiv bruk av rullestolen med fokus på grunnleggende kjøreteknikk, forflytning, utprøving av aktiviteter ute og inne og utprøving av aktuelle aktivitetshjelpemidler.

Kursholdere er tverrfaglig team fra VHSS, ekstern instruktør, brukerrepresentant og representanter fra ulike hjelpemiddelfirma.

Temaopphold

Også andre ulike temaopphold kan være aktuelle for denne målgruppen.
Dette kan være:

  • Friluftsopphold – barmark og snø
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs – barmark og på snø/is
  • Rideopphold

Arbeid og helse:

Dersom fokuset på et opphold er å komme tilbake til et arbeidsforhold, kan et opphold innen arbeidsrettet rehabilitering være aktuelt.