Målgruppe:

Unge voksne og voksne med ulike funksjonsnedsettelser jfr. ytelsesavtale med Helse Nord.

Målsetting:

Opphold og aktivitet i friluft kan være et viktig virkemiddel i en rehabiliteringssituasjon. Friluftsoppholdet fokuserer på å vise hvilke muligheter som finnes for å kunne øke sin deltagelse i friluftsaktiviteter, uavhengig av funksjonsnivå. Vi ønsker å gi den enkelte økt kunnskap, erfaring og gode opplevelser med friluftsliv, og bidra til mestringsopplevelser som kan påvirke selvtillit og motivasjon.

Organisering og innhold:

Begge opphold vil bestå av grupper på inntil 12 deltakere. Ansatte ved Valnesfjord Helsesportssenter har ansvaret for gjennomføring av oppholdet, med studenter i praksis som hjelpeinstruktører. All aktivitet foregår ute og er organisert som dagsturer med forskjellige lengder, samt en overnattingstur.

Vinteropphold:

Under oppholdet vil det være fokus på varierte aktiviteter ute på vinter. Eksempler på aktiviteter er ski/skipigging, truger, snøforming, orientering, fiske, matlaging, hundekjøring og bakkeaktivitet som aking, sitski, snowboard. Under overnattingsturen gis deltakerne mulighet til å overnatte i telt, lavvu, gapahuk, snøhule eller under åpen himmel. I tillegg vil det være undervisning med ulike tema, feks bekledning, pakking av sekk, foto og snøforming, samt refleksjonsøkter rundt egen helse og bruk av friluftsliv som rehabilitering.

Barmarkopphold:

Under oppholdet vil det være fokus på varierte aktiviteter ute på barmark. Eksempler på aktiviteter er turer til fots, sykkel eller rullestol, padling, orientering, fiske, foto, sanking og matlaging på bål. Under overnattingsturen gis deltakerne mulighet til å overnatte i telt, lavvu, gapahuk, eller under åpen himmel. I tillegg vil det være undervisning med ulike tema, feks bekledning, pakking av sekk, foto, samt refleksjon rundt bruk av friluftsliv som rehabilitering.