Målgruppe:

Personer over 18 år med ryggmargskade på ulike nivå som kan ha nytte av tilpasset fysisk aktivitet. Personer kan være gående eller bruke manuell eller elektrisk rullestol, permanent eller som avlastning.

Målsetting:

Bidra til opplevelse av mestring av hverdagen med daglige aktiviteter, familie, arbeid og fritid.  Øke eller vedlikeholde fysisk funksjon og kapasitet. Oppleve økt trygghet, motivasjon for og kunnskap om helsefremmende aktivitet.

Organisering og innhold:

Inntak i gruppe på 8 til 10 personer. Varighet på oppholdet er rundt 3 uker. Tiltak vil være tilpasset fysisk aktivitet med vekt på mestring, helsesport og hverdagsaktivitet. For personer som bruker rullestol kan tema være valg av rullestol, tilpasningsmuligheter og tilrettelegging. Det legges da også vekt på aktiviteter tilpasset rullestolbrukere, utprøving av aktiviteter ute og inne og utprøving av aktuelle aktivitetshjelpemidler.

Det vil også være undervisning og refleksjonsøkter om aktuelle tema.

Temaopphold:

Også andre ulike temaopphold kan være aktuelle for denne målgruppen.
Dette kan være:

  • Friluftsopphold – barmark og snø
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs – barmark og snø/is
  • Rullestolkurs

Arbeid og helse:

Dersom fokuset på et opphold er å komme tilbake til et arbeidsforhold, kan et opphold innen arbeidsrettet rehabilitering være aktuelt.