Inntaksplan for Valnesfjord Helsesportssenter.

For ytterligere informasjon vedrørende de ulike oppholdene: Kontakt inntakskontoret vårt på telefon:
75 60 25 26 for voksne
75 60 25 28 for barn og ungdom.
Du kan også nå inntakskontoret ved å sende en E-post på inntak@vhss.no 

VHSS drifter videre på midlertidig avtale med Helse Nord. Les mer om denne saken her: https://helse-nord.no/nyheter/avlyser-konkurranse-om-kjop-av-habilitering-og-rehabiliteringstjenester  

Inntaksplan for voksne i denne perioden:

Type opphold Inn dato Ut dato
Hjerte 02.01.24 19.01.24
Blandet nevro, under 60år 02.01.24 19.01.24
Muskel/bløtdelssmerte 03.01.24 23.01.24
Revma 03.01.24 23.01.24
Blandet nevro, over ca 60år 08.01.24 26.01.24
Blandet nevro 22.01.24 09.02.24
Lunge 23.01.24 16.02.24
Muskel/bløtdelssmerte 24.01.24 13.02.24
Parkinson 29.01.24 23.02.24
Revma 12.02.24 23.02.24
Revma 14.02.24 05.03.24
Hjerte 19.02.24 08.03.24
MS 26.02.24 15.03.24
Muskel/bløtdelssmerte 06.03.24 21.03.24
Friluftsopphold voksne- diagnoseuavhengig 11.03.24 22.03.24
Hjerte 02.04.24 19.04.24
Blandet nevrologi, vinteraktiviteter 02.04.24 23.04.24
Muskel/bløtdelssmerte 02.04.24 23.04.24
Hjerneslag 03.04.24 26.04.24
Lunge 22.04.24 15.05.24
Revma 24.04.24 16.05.24
Blandet nevro 28.04.24 24.05.24
Ryggmargsskadde/ rullestolkurs 06.05.24 31.05.24
Lunge 21.05.24 19.06.24
Muskel/bløtdelssmerte 21.05.24 07.06.24
Parkinson 27.05.24 14.06.24
Hjerneslag 03.06.24 21.06.24
Revma 10.06.24 05.07.24
Multippel Sklerose 17.06.24 10.07.24
Blandet nevro, 24.06.24 11.07.24