Inntaksplan for ulike opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter.

Trenger du mer informasjon om de ulike oppholdene kan du sende e-post til inntak@vhss.no eller kontakte inntakskontoret vårt på telefon:
Voksne: 75 60 25 26
Barn og ungdom: 75 60 25 28

Første halvår
Andre halvår

Inntaksplan for voksne i perioden 02.01.24 – 11.07.24:

Type opphold Inn dato Ut dato
Hjerte 02.01.24 19.01.24
Blandet nevro, under 60år 02.01.24 19.01.24
Muskel/bløtdelssmerte 03.01.24 23.01.24
Revma 03.01.24 23.01.24
Blandet nevro, over ca 60år 08.01.24 26.01.24
Blandet nevro 22.01.24 09.02.24
Lunge 23.01.24 16.02.24
Muskel/bløtdelssmerte 24.01.24 13.02.24
Parkinson 29.01.24 23.02.24
Revma 12.02.24 23.02.24
Revma 14.02.24 05.03.24
Hjerte 19.02.24 08.03.24
MS 26.02.24 15.03.24
Muskel/bløtdelssmerte 06.03.24 21.03.24
Friluftsopphold voksne- diagnoseuavhengig 11.03.24 22.03.24
Hjerte 02.04.24 19.04.24
Blandet nevrologi, vinteraktiviteter 02.04.24 23.04.24
Muskel/bløtdelssmerte 02.04.24 23.04.24
Hjerneslag 03.04.24 26.04.24
Lunge 22.04.24 15.05.24
Revma 24.04.24 16.05.24
Blandet nevro 28.04.24 24.05.24
Ryggmargsskadde/ rullestolkurs 06.05.24 31.05.24
Lunge 21.05.24 19.06.24
Muskel/bløtdelssmerte 21.05.24 07.06.24
Parkinson 27.05.24 14.06.24
Hjerneslag 03.06.24 21.06.24
Revma 10.06.24 05.07.24
Multippel Sklerose 17.06.24 10.07.24
Blandet nevro, 24.06.24 11.07.24

Hjerte

24.06.24 12.07.24

 

Inntaksplan for voksne i perioden 12.08.24 – 19.12.24:

Lunge 09.09.24 02.10.24
MS 09.09.24 27.09.24
Revma 16.09.24 11.10.24
Overvekt, 3.opphold mars-23 18.09.24 01.10.24
Slag 23.09.24 18.10.24
Blandet nevro 30.09.24 25.10.24
Hjerte 07.10.24 25.10.24
Overvekt, 3.opphold mai-23 09.10.24 22.10.24
Muskel/bløtdelssmerte 14.10.24 01.11.24
Revma 21.10.24 08.11.24
Lunge 28.10.24 20.11.24
Blandet nevro 28.10.24 22.11.24
Overvekt, 3.opphold juni-23 30.10.24 12.11.24
Muskel/bløtdelssmerte 05.11.24 28.11.24
Blandet nevro 11.11.24 29.11.24
Overvekt, 3.opphold aug-23 20.11.24 03.12.24
Hjerte 25.11.24 14.12.24
Parkinson 27.11.24 18.12.24
Muskel/bløtdelssmerte 02.12.24 20.12.24
Hjerneslag 02.12.24 19.12.24

Gå til toppen