Målgruppe:

Barn og unge under 18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser og/eller forsinket motorisk utvikling eller kroniske sykdommer som bla; autismespekterforstyrrelser, astma, CP, EDS og hypermobilitetssyndrom, revmatiske sykdommer, multifunksjonshemming, hørselshemming, hjertesykdom, muskelsykdom, narkolepsi, ryggmargsskade og ryggmargsbrokk, psykisk utviklingshemming og opptrening etter kreft.

Barnet / ungdommen må kunne fungere i gruppe for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

Målsetting:

Intensiv trening skal være fokusert og bidra til utvikling av barnet, både motorisk, sosialt og mentalt. Dette innebærer at opphold innholder elementer av motorisk trening, sansestimulering, sosial og mental trening for at barnet skal kunne oppøve mestringsevne på ulike områder.

Oppholdet vil danne grunnlag for tilrettelegging av det videre trenings- eller aktvitetstilbudet som bør følges opp lokalt, for eksempel på skolen, på fritiden eller hos fysioterapeut.

Organisering og innhold:

Gruppene settes sammen etter funksjonsnivå, diagnose og alder.

Aktivitetene omfatter svømming, aktiviteter i gymsal, videre legges det stor vekt på varierte uteaktiviteter og friluftsliv tilpasset årstidene (ski og skileik, padling, orientering, sykling, turer m.v.). Mestring av ferdigheter for å styrke selvtillit, og motivasjon gjennom positive opplevelser er en viktig del av målsettingen. Aktivitetene tilpasses den enkeltes nivå og forutsetning.
 
Vi fokuserer på å bedre den enkeltes motoriske ferdigheter, og vi legger vekt på innlæring av spesifikke ferdigheter, noe som er viktig for at det enkelte barn skal bli motivert og oppleve mestring. Dette er viktig for å oppnå økt deltakelse i aktiviteter i hjemmemiljøet.

 

Andre aktuelle opphold:

Alle i målgruppen kan også søke på de ulike temaoppholdene som har mer spesifikt innhold og hvor bestemte aktiviteter er tema;

  • Aktivitetshjelpemiddelopphold - barmark og vinter
  • Sykkelopphold
  • Friluftsopphold - høst og vinter
  • Svømmeopphold