Målgruppe:

Personer over 18 år med ulike medfødte nevrologiske diagnoser som Cerebral parese (CP), ryggmargsbrokk eller lett utviklingshemming. Tilbudet er for personer som har en kognitiv kapasitet som gjør det mulig å nyttiggjøre seg av rehabiliteringen, eller som har med seg ledsager(e) og på den måten kan få til en hensiktsmessig overføring til hjemmesituasjonen.  Må kunne ha nytte av tilpasset fysisk aktivitet, mestringsaktiviteter, og som kan ha nytte av å delta i en gruppe.

Målsetting:

Bidra til opplevelse av mestring av hverdagen med daglige aktiviteter, familie, arbeid og fritid.  Øke eller vedlikeholde fysisk funksjon og kapasitet. Oppleve økt trygghet, motivasjon for og kunnskap om helsefremmende aktivitet. Å gjøre den enkelte i bedre stand til å mestre dagliglivets utfordringer gjennom økt grad av selvhjulpenhet, fysisk og kognitivt. For personer med utviklingshemming vil også målsettingen være å samarbeide med og veilede dens ledsager.  

Organisering og innhold:

Inntak i gruppe på 8 til 10 personer. Varighet på oppholdet er rundt 2 til 3 uker. Personer med CP, ryggmargsbrokk eller annen medfødt diagnose tas inne i grupper med ulike nevrologiske diagnoser. Personer som har en lett utviklingshemming tas inne i diagnosegrupper sammen med ledsager. Ledsageren bør være en som står pasienten nær og som kan bistå ham eller henne under oppholdet og i oppfølgingen etter endt opphold. For voksne kan det være støttekontakten, personlig assistent, pårørende, kamerat eller helsepersonell fra hjemkommunen.

Tiltak vil være tilpasset fysisk aktivitet med vekt på mestring, helsesport og hverdagsaktivitet. Det legges også opp til individuelt tilpassede aktiviteter og funksjonell trening gjennomført individuelt eller i små grupper.

Det vil også være undervisning og refleksjonsøkter om aktuelle tema. Det vil være muligheter for pårørende til å delta 1-2 dager under oppholdet, for veiledning og undervisning.

Temaopphold:

Også andre ulike temaopphold kan være aktuelle for denne målgruppen.
Dette kan være:

  • Friluftsopphold – barmark og snø
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs – barmark og snø/is
  • Rullestolkurs

Arbeid og helse:

VHSS kan bistå med avklaring og veien videre for personer som har et arbeidsforhold.