Målgruppe:

Barn/ungdom fra ca.10 til 20 år med funksjonsnedsettelse.

Målsettning:

Friluftsoppholdene har målsetting om å å gi deltakerne kunnskaper, erfaringer og positive opplevelser med varierte friluftsaktiviteter ut fra den enkeltes forutsetninger.

Organisering og innhold:

Oppholdets varighet er på 1 ½ uke, fra onsdag formiddag til fredag ettermiddag.
Vi tar i bruk friluftsliv og friluftsaktiviteter for å fremme fysisk, psykisk og sosial mestring og deltakelse. De første dagene av oppholdet prøver vi ut ulike aktiviteter og blir godt kjent før selve friluftsuka starter. Under oppholdet er vi på dagsturer og en overnattingstur. Deltakerne får tett oppfølging av friluftslivsstudenter fra Nord Universtitet avd. Levanger under veiledning av  personell fra VHSS.

Det er ikke tilbud om skole under disse oppholdene.

Lokalt nettverk inviteres ikke til disse oppholdene.

Friluftsopphold høst

Ulike friluftsaktiviteter på barmark som for eksempel padling, orientering, fisking, sanking, mat på bål og overnatting ute. Aktivitetene tilpasses den enkelte deltaker og organiseres som dagsturer, samt en overnattingstur der deltakerne får mulighet til å ligge i telt, lavvu, gapahuk eller under åpen himmel.

Friluftsopphold vinter

Ulike friluftsaktiviteter om vinteren som for eksempel ski, langrennspigging, truger, aking, hundekjøring, snøforming, orientering, fisking og mat på bål. Aktivitetene tilpasses den enkelte deltaker og organiseres som dagsturer, samt en overnattingstur der deltakerne får mulighet til å ligge i telt, lavvu, gapahuk, snøhule eller under åpen himmel.