Målgruppe:

Barn/ungdom fra ca.10 til 20 år med funksjonsnedsettelse.

Målsettning:

Friluftsoppholdene har målsetting om å å gi deltakerne kunnskaper, erfaringer og positive opplevelser med varierte friluftsaktiviteter ut fra den enkeltes forutsetninger.

Organisering og innhold:

Oppholdets varighet er på 2 uker.
Vi tar i bruk friluftsliv og friluftsaktiviteter for å fremme fysisk, psykisk og sosial mestring og deltakelse. De første dagene av oppholdet prøver vi ut ulike aktiviteter og blir godt kjent før selve friluftsuka starter. 

Lokalt nettverk inviteres ikke til disse oppholdene.

Friluftsopphold høst

Ulike friluftsaktiviteter på barmark. Det kan være for eksempel padling, orientering, fisking, sanking, mat på bål og overnatting ute. Aktivitetene tilpasses den enkelte deltakers funksjon og målsetting.

Friluftsopphold vinter

Ulike friluftsaktiviteter om vinteren som for eksempel ski, langrennspigging, truger, aking, hundekjøring, snøforming, orientering, fisking og mat på bål. Aktivitetene tilpasses den enkelte deltakers funksjon og målsetting.