Målgruppe:

Barn og unge i alderen 6 - 18 år med overvekt.
Det anbefales at oppfølging i hjemkommune er igangsatt.

Målsetting:

Livsstilsendring gjennom økt kunnskap, bevisstgjøring og erfaring med endringsprosess, kosthold og fysisk aktivitet.

  • Styrke motivasjon for endring gjennom mestring og økt fysisk kapasitet.
  • Ferdigheter og mestringsopplevelser for å styrke selvtillit og motivasjon med fokus på aktivitet og kosthold.
  • Vektnedgang eller stabilisere vektutvikling (iso-KMI)

Organisering og innhold:

  • Tilpasset fysisk aktivitet ute og inne; gymsalaktiviteter, klatring, kondisjonstrening, styrketrening, avspenning, tur, orientering, padling, sykkel, ski, truger, frisbeegolf. Undervisning i treningslære.
  • Egentrening.
  • Undervisning/veiledning om kosthold,
  • Praktisk matlaging.
  • Individuell oppfølging med ulike fagpersoner ved behov.

Livsstilsendring er en langvarig prosess og det er viktig at familien involveres. Ledsager er en viktig støttespiller både under og mellom opphold hos oss. Under oppholdet skal ledsager være delaktig i aktivitetene, samt følge planlagt undervisning.

I løpet av oppholdet skal barnet/ungdommen sammen med ledsager utarbeide konkrete mål og tiltak som de skal jobbe med mellom oppholdene. Hvordan barnet/ungdommen og familien jobber med tiltak mellom oppholdene danner grunnlag for inntak til re-opphold. Planlagt forløp på inntil 4 opphold. Reopphold gjennomføres etter ca. 6-10 måneder. Varighet på opphold er 2 - 2,5 uker.

Det anbefales å opprette en kontaktperson (feks. lege, helsesøster, fysioterapeut, sykepleier) i hjemkommunen i forkant av første opphold. Dersom kontaktperson ikke er opprettet, må dette gjøres i løpet av første opphold.

Gruppesammensetning gjøres på bakgrunn av alder.