Målgruppe:

 • Hjerteinfarkt - tidligst etter 4 uker
 • Utblokking / stenting - tidligst etter 4 uker
 • ACB-opererte - tidligst etter 6 uker
 • Klaffeopererte - tidligst etter 6 uker
 • Hjertetransplanterte - tidligst etter 12 uker
 • Hjerterytmeproblematikk - tidligst 2 uker etter ablasjon
 • Angina i stabil fase
 • Hjertesvikt i stabil fase (NYHA-klasse II-III)
 • Voksne med medfødt hjertefeil

Målsetting:

Skape et bedre grunnlag for å kunne ta tak i egen helse- og livssituasjon. Vi vil gjøre deg i stand til å mestre dagliglivets utfordringer og bli trygg på hvordan du kan leve med hjertesykdommen gjennom å;

 • øke fysisk kapasitet og funksjon. Særlig fokus på kondisjon.
 • skape trygghet i forbindelse med fysisk aktivitet
 • bli kjent med egen kapasitet og muligheter for økt aktivitet og deltakelse.
 • mestre egen situasjon.
 • gi kunnskap om risikofaktorer og helsefremmende tiltak.
 • gi kunnskap om og motivasjon til livsstilsendringer
 • øke kunnskap og forståelse om kosthold.
 • hjelpe deg med å komme tilbake til arbeid og / eller sosial deltakelse.

Organisering og innhold:

Inntak og opphold foregår i grupper på 12-14 personer. Planlagt varighet på 3-4 uker.

Hjertepasienter har ulik bakgrunn, noen kommer raskt tilbake etter behandling, mens andre opplever at hverdagen forandres. Under oppholdet fokuseres det på erfaringsutveksling, undervisning og tilpasset fysisk aktivitet i trygge omgivelser.

Tiltak kan være:

 • Undersøkelser og samtale med lege. Medisinsk test for kartlegging av hjertehelsen (Arbeids-EKG) hvis aktuelt.
 • Fysiske tester av kondisjon og styrke.
 • Tilpasset fysisk aktivitet på ulike arenaer inne og ute.
 • Intensiv kondisjonstrening og styrketrening inne og utendørs.
 • Trening av bevegelighet og avspenning. 
 • Egentrening er en del av oppholdet.
 • Undervisning med ulike fagpersoner om tema som: Sykdomslære, medikamenter, treningslære, kosthold, sosiale rettigheter/individuell plan, arbeidsliv, stress og psykiske faktorer rundt hjertesykdom.
 • Veiledning individuelt og i gruppe med henblikk på stressmestring, kosthold, egne mål, veien videre, endringsprosesser, røykeslutt og arbeid.
 • Fokus på veien videre med muligheter og egne valg og planer.
 • Kontakt med aktuelle aktører i hjemkommune/spesialisthelsetjeneste.
 • Kontakt med NAV eller arbeidsgivere dersom det er hensiktsmessig med hensyn til jobb.
 • Muligheter for pårørende til å delta 1-2 dager under oppholdet, for veiledning og undervisning.