Målgruppe:

Beregnet for dem som kan ha nytte av et gruppetilbud, og tilpasset fysisk aktivitet. Også beregnet for personer med redusert funksjonsnivå som følgevirkninger av EDS/ hypermobilitetssyndrom, eller som skal lære å leve med sykdommen/ SYNDROMET.

Målsetting:

Bedre mestring av hverdagen ved å øke fysisk kapasitet og psykisk mestring. Få kunnskap om trening og kosthold under. Komme tilbake til arbeid/ utdanning eller annen deltagelse i samfunnet.

Organisering og innhold:

Oppholdet har en planlagt varighet på ca. 3 uker. Aktiviteten tilpasses individuelt i gruppa.
Tilbudet inneholder aktiviteter som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Vi ønsker å fokusere på mulighetene fremfor begrensingene og gi den enkelte positive opplevelser knyttet til det å bruke kroppen aktivt.