Målgruppen er barn og unge med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser i alderen 6-20 år. Tilbudene passer til de som kan profittere på en periode med intensiv trening.

 

Alle barn og unge som kommer inn på habiliteringsopphold kommer inn under ytelsesavtalen som vi har med Helse Nord RHF.


Generell informasjon om alle opphold