Tilbudet passer personer innen eksisterende ytelsesavtaler som kan nyttiggjøre seg av et gruppetilbud med individuelle tilrettelegginger. Både alder, diagnose og funksjon blir vurdert i gruppesammensetningen.