Målgruppe:

Personer over 18 år med Parkinson som kan ha nytte av tilpasset fysisk aktivitet.

Målsetting:

Opplevelse av mestring av hverdagen i de daglige aktiviteter og for deltakelse i familieliv, arbeid og fritid.  Vedlikeholde eller øke fysisk funksjon og kapasitet. Oppleve økt trygghet, motivasjon for og kunnskap om helsefremmende aktivitet. Økt innsikt i sykdommen, i de medisinske mulighetene for symptomlindring og hvordan vedlikeholde eller øke stemmefunksjonen.

Organisering og innhold:

Inntak i gruppe på 8 til 10 personer. Varighet på oppholdet er rundt 3 uker. Tiltak vil være tilpasset fysisk aktivitet med vekt på mestring, helsesport og hverdagsaktivitet. Fokus på rytme og store bevegelser i aktuelle aktiviteter. Dagene starter med oppvarming av stemmen og sang. Det vil være undervisning med Parkinsonsykepleier og med logoped. I tillegg undervisning om treningslære, kost og ernæring, søvn og om trygderettigheter og individuell plan.

Personer med Parkinson kan også søke på gruppe med ulike nevrologiske diagnoser.
Det vil være muligheter for pårørende til å delta 1-2 dager under oppholdet, for veiledning og undervisning.

Temaopphold:

Også andre ulike temaopphold kan være aktuelle for denne målgruppen.
Dette kan være:

  • Friluftsopphold – barmark og snø
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs – barmark og snø/is

Arbeid og helse:

VHSS kan bistå med avklaring og veien videre for personer som har et arbeidsforhold.