Inntaksplan for Valnesfjord Helsesportssenter.

For ytterligere informasjon vedrørende de ulike oppholdene: Kontakt inntakskontoret vårt på telefon:
75 60 25 26 for voksne
75 60 25 28 for barn og ungdom.
Du kan også nå inntakskontoret ved å sende en E-post på inntak@vhss.no 

Type opphold
Inn dato Ut dato
Habilitering unge voksne Diagnoseuavhengig opphold 21.01.2024 02.02.2024
Habilitering ungdom og unge voksne. Diagnoseuavhengig opphold 02.04.2024 19.04.2024
Habilitering unge voksne og voksne. Diagnoseopphold: Psykisk utviklingshemming og Downs Syndrom 05.05.2024 16.05.2024
Habilitering unge voksne Diagnoseuavhengig opphold 16.06.2024 28.06.2024
Unge voksne, hjerte 24.06.2024 12.07.2024
Habilitering unge voksne. Diagnoseopphold: Psykisk utviklingshemming og Downs Syndrom 11.08.2024 23.08.2024
Habilitering - blandet diagnoser   12.08.2024 30.08.2024
Habilitering unge voksne Diagnoseuavhengig opphold 06.10.2024 18.10.2024
Habilitering unge voksne og voksne. Diagnoseopphold: Psykisk utviklingshemming og Downs Syndrom 17.11.2024 29.11.2024