Målgruppe:

Unge voksne og voksne med ulike funksjonsnedsettelser.

Målsetting:

Økt aktivitet og deltakelse for personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Organisering og innhold:

Organisering gjennom to opphold - ett på barmark og ett på vinter. Utprøving, tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler, egnet for aktuell årstid. Aktiviteten skjer i gruppe med individuell tilrettelegging.

Vi samarbeider tett med NAV Nordland Hjelpemiddelsentral og ulike hjelpemiddelfirmaer på disse oppholdene.

Personer med store hjelpebehov og personer under 18 år må ha med seg ledsager. Dette for å sikre muligheter for lokal oppfølging.

PS! De som har egne aktuelle aktivitetshjelpemidler må bør ta disse med seg til oppholdet.

Barmarksopphold:

Hovedfokus er på ulike typer sykler med hjelpemotor, slik som;

  • Sitte- og liggesykler, fotdrift eller håndrift
  • Trehjulssykler
  • Tandemsykler – med to eller tre hjul
  • Sykkelfronter til rullestol
  • Vogner for terreng

Vinteropphold:

Fokus på ulike aktivitetshjelpemidler beregnet for alpint, samt pigging på snø og is, slik
som om;

  • ulike piggekjelker for snø og is
  • pulk og akebrett
  • ulike hjelpemidler for sittende alpint, egenkjørt eller ledsagerstyrt