Målgruppe:

Unge voksne i alderen 18-30 år med ulike funksjonsnedsettelser der de kan møte jevnaldrende i tilsvarende situasjon.

Målsetting:

Ut i fra brukerens egen målsetning ønsker vi å stimulere til økt motivasjon for deltakelse og mestring av hverdagen med tanke på utdanning, arbeid, fritidsaktivitet og sosialt liv. Hovedfokus er forbedring av funksjon gjennom tilpasset fysisk aktivitet og kunnskapsformidling.

Organisering og innhold:

Gruppen består av 10-12 personer, lengden på oppholdet er ca 3 uker.  Hovedvirkemiddelet i rehabiliteringen er tilpasset fysisk aktivitet. (i arenaer som gymsal, treningsrom, svømmehall i tillegg til aktiviteter utendørs.) Aktiviteten foregår hovedsakelig i grupper. Det gis også veiledning i gruppe og individuelt med fokus på ernæring, søvn, ferdighetstrening, utdanning og arbeid.

Temaopphold:

Våre temaopphold kan være aktuelle også for denne aldersgruppen. Disse er imidlertid også for andre voksne.

Dette kan være:

  • Friluftsopphold - barmark og snø/is
  • Rullestolkurs
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs - barmark og på is/snø (ulike sykler, piggekjelker og sitski)

Diagnoseopphold:

Unge voksne kan også delta på diagnoserelaterte grupper sammen med andre voksne.

Arbeidsliv og helse:

Dersom fokuset på et opphold er å komme tilbake til et arbeidsforhold, kan et opphold innen arbeidsrettet rehabilitering være en mulighet.