Målgruppe:

For personer over 18 år, med ulike langvarige smertetilstander i muskel/skjelettsystemet. Det omfatter både smerteproblematikk med patologiske funn, samt smertetilstander med ikke-patologiske funn.

Målsetting:

 • Øke fysisk kapasitet og psykisk mestring.
 • Bli trygg på fysisk aktivitet og lære hvordan man kan bruke fysisk aktivitet.
 • Mestre å leve med smerter.
 • Øke deltakelse i arbeidslivet og sosialt i samfunnet.
 • Bli kjent med egen kapasitet, begrensninger og muligheter
 • Kunnskap om - og motivasjon for en helsefremmende livsstil

Organisering og innhold:

Inntak og opphold gjennomføres i grupper på 12-16 personer. Planlagt varighet er 3-4 uker.

Aktuelle fagpersoner i det tverrfaglige teamet er lege, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, psykolog, arbeidskonsulent/sosionom.

Aktuelle tiltak kan være

 • Kartlegging av funksjon, fysisk og kognitivt.
 • Tilpasset fysisk aktivitet på ulike arenaer inne og ute: kondisjonstrening, styrketrening, bevegelighetstrening, avspenning, yoga.
 • Mestringsaktiviteter som friluftsliv, klatring, orientering, padling, dans, bueskyting med mer.
 • Egentrening er del av oppholdet, med ansvar til den enkelte.
 • Individuelle oppfølging av de ulike fagpersoner ved behov.
 • Undervisning i regi av ulike fagpersoner i tema som treningslære, kosthold, arbeid, sosiale rettigheter, smertemestring, søvnproblematikk etc.
 • Veiledning og samtale individuelt eller i gruppe ifh til kosthold, fysisk aktivitet,  endringsprosesser, smertemestring, stressmestring etc.
 • Fokus på veien videre etter opphold i forhold til arbeid, hverdagen, deltakelse i sosialt liv, trening, med mer.
 • Fokus på arbeid gjennom undervisning og samtaler, men også gjennom kontakt med arbeidsgiver, NAV e.l.
 • Hjelp til å utarbeide plan for rehabiliteringen.
 • Kontakt med aktuelle aktører i hjemkommune/spesialisthelsetjeneste.
 • Legge til rette for likemannsarbeid.