Målgrupper med egne opphold:

  • Barn med EDS, hypermobilitet og revmatisk sykdom
  • Barn med Downs
  • Barn med hjertesykdom
  • Barn med muskelsykdom
  • Barn med CP grad I-III
  • Barn med overvekstproblematikk
  • Ungdom med utviklingshemming
  • Opphold for barn med multifunksjonshemming

Målsetting og innhold:

Se intensiv habiliteringsopphold med allsidig aktivitetsfokus for nærmere informasjon om innhold i oppholdet. For tidspunkt se inntaksplan.