Målgrupper med egne opphold:

Målsetting og innhold:

Se intensiv habiliteringsopphold med allsidig aktivitetsfokus for nærmere informasjon om innhold i oppholdet. For tidspunkt se inntaksplan.