Kartleggingsskjema

Pålogging til spørreskjema med elektronisk ID-signering (ID-porten)

Benyttes ved utfylling av spørreskjema om egen helse og livsstil ved innkomst og avreise, dersom du har blitt bedt om dette. Formålet med utfyllingen er kartlegging av egen helse i forbindelse med ditt rehabiliteringsopphold, samt dokumentasjon av behandlingsutbytte.
Les her for mer informasjon.

En av følgende elektroniske ID`er kreves for pålogging:
-    BankID med koder fra banken din
-    BankID på mobil
-    BuypassID på smartkort
-    BuypassID i mobil
-    Commfides (med USB-pinne eller smartkort)

Har du ikke elektronisk ID? Les her for informasjon om hvordan du kan skaffe deg elektronisk ID. Dersom du ikke har elektronisk ID er det mulig å fylle ut spørreskjema i papirform. Kontakt i så fall din gruppeleder.

Når du ikke har elektronisk ID, og du får tildelt en personlig engangskode for pålogging:

Pålogging spørreskjema med personlig kode tildelt fra helsepersonell ved VHSS. 

Skjema for pasienttilfredshet (PES)

Vi ønsker tilbakemelding tilknyttet ditt rehabiliteringsopphold ved VHSS. Under oppholdet vil du få veiledning i forhold til hvilket skjema du skal benytte. Alle skjema er anonyme med tanke på hvem som er innsender, og hvert skjema skal besvares bare en gang.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever vanskeligheter med å fylle ut et skjema.
Kort brukerveiledning:

  • Klikk på den aktive lenken for det skjemaet som du skal besvare
  • Les innledningen til spørreskjemaet
  • Alle spørsmål besvares ved å merke av for det mest passende svaralternativet. Noen spørsmål åpner for flere alternativer.
  • Alle spørsmål bør fylles ut før du kan gå til ny side eller sende inn ditt svar

Elektronisk skjema for barn og ungdom:
Pasienttilfredshetsskjema for ledsager til barn og ungdom (fylles ut av ledsager)
Pasienttilfredshet for barn og ungdom (fylles ut av barn/ungdommen selv)
 

Spørreundersøkelse om kvalitet i rehabiliteringen:

Valnesfjord Helsesportssenter benytter seg av et skjema for kvalitetsindikatorer i rehabiliteringen.Dette ønsker vi at pasienter kan fylle ut ca. 2 måneder etter opphold. Du finner spørreskjemaet her:

Kvalitetsindikatorer i rehabiliteringen: