Målgruppe:

Personer over 18 år med ulike nevrologiske diagnoser, slik som Multippel Sklerose, ryggmargsskadde, Polio/postpolio, Parkinson, muskelsyke og andre sjeldnere diagnosegrupper. Tilbudet er for personer som har en kognitiv kapasitet som gjør det mulig å nyttiggjøre seg av rehabiliteringen, eller som har med seg ledsager(e) og på den måten kan få til en hensiktsmessig overføring til hjemmesituasjonen.  Må kunne ha nytte av tilpasset fysisk aktivitet, mestringsaktiviteter, og som kan ha nytte av å delta i en gruppe.

Målsetting:

Bidra til opplevelse av mestring av hverdagen med daglige aktiviteter, familie, arbeid og fritid.  Øke eller vedlikeholde fysisk funksjon og kapasitet. Oppleve økt trygghet, motivasjon for og kunnskap om helsefremmende aktivitet. Å gjøre den enkelte i bedre stand til å mestre dagliglivets utfordringer gjennom økt grad av selvhjulpenhet, fysisk og kognitivt.

Organisering og innhold:

Inntak i gruppe på ca 10 personer med ulike nevrologiske diagnoser. Personer med MS og Parkinson kan i tillegg komme inn på aktuell diagnosegruppe. Varighet på oppholdet er rundt 3 uker. Tiltak vil være tilpasset fysisk aktivitet med vekt på mestring, helsesport og hverdagsaktivitet. Det legges også opp til individuelt tilpassede aktiviteter og funksjonell trening gjennomført individuelt eller i små grupper.
Det vil også være undervisning og refleksjonsøkter om aktuelle tema.
Det vil være muligheter for pårørende til å delta 1-2 dager under oppholdet, for veiledning og undervisning

Temaopphold:

Også andre ulike temaopphold kan være aktuelle for denne målgruppen.
Dette kan være:

  • Friluftsopphold – barmark og snø
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs – barmark og snø/is
  • Rullestolkurs

Arbeid og helse:

VHSS kan bistå med avklaring og veien videre for personer som har et arbeidsforhold.