Ytelsesavtale - Helse Nord RHF

Vår ytelsesavtale med Helse Nord RHF omfatter ytelser for flere ulike pasientgrupper.
Henvisning kreves og sendes til Regional Vurderingsenhet ved UNN.

Barn og unge

 • Habilitering barn og unge
 • Barn og unge med revmatiske sykdommer
 • Langtidsoppfølging av barn etter alvorlig sykdom/skade
 • Overvekt barn og ungdom

Unge voksne og voksne

 • Habilitering voksne - pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper
 • Kreft
 • Sykelig overvekt (KMI >40 eller KMI >35 med alvorlig tilleggsproblematikk
 • Overvektsopererte
 • Hjerneslag og traumatisk / ervervet hjerneskade
 • Nevrologi (Parkinson, MS, post-polio og andre nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/tilstander)
 • Multippel Sklerose
 • Ryggmargskadde
 • Hjertesykdommer
 • KOLS og andre luftveislidelser
 • Inflammatoriske revmatiske sykdommer
 • Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer

Beredskapsplasser
 

VHSS har inngått avtale med Helse Nord RHF ,for perioden 14.4.20 - 31.12.22, om 5 plasser for rehabilitering av pasienter direkte fra sykehus, med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt og alvorlig sykdom. Herunder også pasienter som har gjennomgått Covid- 19.

Prioriterte pasientgrupper til disse ytelsene er i henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet og er i hovedsak pasienter som henvises direkte fra andre enheter i spesialisthelsetjenesten. I tillegg gjelder dette også noen pasienter i senere faser som har fått ny og betydelig funksjonssvikt. Sistnevnte kan henvises fra primærhelsetjenesten i henhold til ordinære henvisningsrutiner.  

Privat

Dette kan være avtaler med forsikringsselskap, egenfinansiering, bedrift eller lignende. Ta kontakt for tilbud.