Å sykle er en viktig sosial ferdighet, og en fantastisk måte for barn og unge å bruke kroppen og utvikle sine motoriske ferdigheter.

I filmen presenteres hovedelementene i våre sykkelopphold. Under sykkeloppholdene, som varer i 2 uker, legger vi til rette for 2 daglige organiserte økter med spesifikk ferdighetstrening på sykkel.

Metodikken tilpasses ut fra den enkelte deltagers tidligere erfaringer, fysiske funksjonsnivå, trygghet, motivasjon og kognitive forutsetninger. Vi har valgt å bruke en balansefokusert tilnærming under innøving av de ulike ferdighetene. 

Se filmen her