sitskiAktivitetshjelpemiddelopphold
Med mål om økt aktivitet på vinter for personer med funksjonsnedsettelser.


lavvo i snøFriluftsopphold
Med mål om å gi deltakerne kunnskap, erfaring og positive opplevelser med varierte friluftsaktiviteter ut fra den enkeltes forutsetninger.


Å kunne sykle er av stor betydning for deltakelsen for mange barnSykkelopplæring
Hos oss får du hjelp til tilpasning og øve opp ferdigheter med mål om å lære å sykle.


Bilde av jente som flyter på rygg i bassengetSvømmeopplæring
Vanntilvenning og/eller svømmeopplæring tilpasset den enkeltes nivå gjennom trygge rammer og intensiv trening.