Med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel mener vi aktiviteter som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Dette innebærer at mye av oppholdet fokuserer på trening og aktivitet - både under veiledning, men også på egenhånd. Vi ønsker å fokusere på mulighetene fremfor begrensingene og gi den enkelte positive opplevelser knyttet til det å bruke egen kropp aktivt.
Aktiviteter/helsesport: friluftsliv/uteaktivitet, basseng/svømming, gymsalaktiviteter, ulik styrke- og kondisjonstrening med og uten apparater, funksjonell trening, balanse og bevegelighetstrening, avspenning, etc. Vi har stort fokus på stabilitetsøvelser. 

Vi har i tillegg samarbeid med ulike fagpersoner og brukerorganisasjoner. Det foregår ellers en del undervisning/prosessarbeid innen aktuelle tema.

Frisklivssentraler er viktige samarbeidspartnere i forhold til oppfølging, og i forhold til det videre tilbud brukerne får når de kommer hjem.