Med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel mener vi aktiviteter som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Dette innebærer at mye av oppholdet fokuserer på trening og aktivitet - både under veiledning, men også på egenhånd. Vi ønsker å fokusere på mulighetene fremfor begrensingene og gi den enkelte positive opplevelser knyttet til det å bruke egen kropp aktivt.
Aktiviteter/helsesport: friluftsliv/uteaktivitet, basseng/svømming, gymsalaktiviteter, ulik styrke- og kondisjonstrening med og uten apparater, funksjonell trening, balanse og bevegelighetstrening, avspenning, etc. Vi har stort fokus på stabilitetsøvelser. Enkelte pasienter kan få tilbud om terapiridning ut fra en tverrfaglig vurdering.

Vi har i tillegg samarbeid med ulike fagpersoner og brukerorganisasjoner. Det foregår ellers en del undervisning/prosessarbeid innen aktuelle tema.

Frisklivssentraler er viktige samarbeidspartnere i forhold til oppfølging, og i forhold til det videre tilbud brukerne får når de kommer hjem.