Aktivitetene organiseres hovedsakelig i gruppe med individuelle tilrettelegginger. Gruppene blir satt sammen på bakgrunn av både alder, diagnose og funksjon.  De starter og avslutter oppholdet samtidig.