Etter endt opphold sendes det en tverrfaglig rapport til hjem og skole, samt til fysioterapeut og/eller helsesøster ved behov. Innsøkende lege mottar tverrfaglig epikrise.