Vi som jobber som miljøarbeidere har ulik utdanning og bakgrunn. Vi er helsefagarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere og servicemedarbeidere.

Ulike  aktiviteter:
Det blir satt av egne tidspunkt for organiserte aktiviteter for barn og unge.

Aktuelle aktiviteter:
•    Hobbyaktiviteter f.eks. maling på ulike produkter, ulike fletteteknikker,  mm.
•    Sosiale aktiviteter f.eks båltur, kaffekvelder med quiz, bingo, musikk mm.
•    Bueskyting, skyting med lasergevær, boccia mm.

I tillegg kan de ulike arenaer brukes til egenaktivitet sammen med ledsager/foresatte, f.eks. basseng, treningsrom, gymsal og ikke minst våre flotte uteområder.

Under oppholdene oppfordres pasient og ledsager/foresatte i forhold til egenaktivitet på ettermiddag, kveld og helg. Egenaktivitet hvor en fokuserer på pasientens egne ressurser inngår som del av habiliteringen. Pasient og ledsager/foresatt får opplæring og veiledning slik at de har forutsetninger for å drive med egenaktivitet og bruke fasilitetene både ute og inne ved VHSS. Denne erfaringen og bevisstgjøringen er viktig i forhold til å videreføre og opprettholde aktivitet hjemme.
 
Arbeidsstua kan også brukes til egenaktivitet sammen med ledsager/foresatt utenom personalets arbeidstid.

For barn og unge legger vi til rette for ulike aktiviteter flere ettermiddager i uka, samt i helger. Aktivitetene er tilpasset den enkeltes ressurser, hvor målet er fokus på deltakelse og mestring i et positivt miljø. Barn og ungdom betaler ikke for forbruksvarer til hobby-/fritidsaktiviteter som er organisert av fritidsavdelingen.