Vi som jobber som miljøarbeidere har ulik utdanning og bakgrunn. Vi er helsefagarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere og servicemedarbeidere.

Ulike aktiviteter:
Det blir satt av egne tidspunkt for organiserte aktiviteter for voksne og unge voksne.

  • Hobbyaktiviteter f.eks. beltelaging, sy kaffepose i reinskinn, maling på ulike produkter, ulike fletteteknikker, salg av garn mm.
  • Sosiale aktiviteter f.eks båltur, kaffekvelder med quiz, bingo mm.
  • Bueskyting, skyting med lasergevær, boccia mm.

I tillegg kan de ulike arenaer brukes til egenaktivitet, f.eks. basseng, treningsrom, gymsal og ikke minst våre flotte uteområder.

Under oppholdene oppfordres pasient i forhold til egenaktivitet på ettermiddag, kveld og helg. Egenaktivitet hvor en fokuserer på pasientens egne ressurser inngår som del av rehabiliteringen. Pasient får opplæring og veiledning slik at de har forutsetninger for å drive med egenaktivitet og bruke fasilitetene både ute og inne ved VHSS. Denne erfaringen og bevisstgjøringen er viktig i forhold til å videreføre og opprettholde aktivitet hjemme.

Arbeidsstua kan også brukes til egenaktivitet utenom personalets arbeidstid.

Forbruksvarer i forbindelse med hobby-/fritidsaktiviteter må dekkes av den enkelte.