Aktivitetene organiseres hovedsakelig i gruppe med individuelle tilrettelegginger. Fokus er å styrke selvtillit og motivasjon gjennom positive opplevelser i aktivitetsutprøving og ferdighetslæring i et trygt og spennende miljø. Forskning viser større effekt av gruppebasert trening enn individuell trening. Dette omfatter både fysiske, psykiske og sosiale aspekter.