Det gis muligheter for et bredt spekter av aktiviteter: friluftsliv/uteaktivitet, basseng/svømming, gymsalaktiviteter, ulik styrke- og kondisjonstrening med og uten apparater, avspenning, etc. Enkelte pasienter kan få tilbud om ridning avhengig av ytelse og tverrfaglig vurdering.

Det foregår ellers en del undervisning/prosessarbeid innen ulike tema.